Daglig bruk av banken, avd. Spydeberg

Birgitte Grav

Aut. Rådgiver

Telefon: 95 82 27 46
bg@asbank.no

Marit Borger

Aut. Rådgiver

Telefon: 93 82 01 43
mb@asbank.no

Camilla Bjørklund

Bankvert

Avdeling Spydeberg

Telefon: 91 58 15 80
cbj@asbank.no