Bankansatt med byggehjelm og drill

Bedriftslån

Vi har lokal kunnskap og raske beslutningsveier. La oss sammen bygge lokalsamfunnet.

Næringslån

Vi er lokalbanken som er opptatt av vekst og et aktivt lokalsamfunn i våre markedsområder.

For bedrifter som trenger å investere i nytt utstyr, utvide eller gjøre større langsiktige investeringer, så tilbyr vi i lokalbanken lån som passer din bedrifts behov og økonomi. De fleste bedrifter trenger av og til kapital til å finansiere nye eiendeler, produksjonsanlegg, varebiler e.l. Da er det godt å ha lokalbanken i ryggen, med lokal kunnskap, et godt bedriftsteam som aktivt arbeider for dine behov og økonomi, hver eneste dag.

Finn din bedriftsrådgiver

Byggelån 

Vi i lokalbanken er opptatt av vekst og et aktivt lokalsamfunn i våre markedsområder. For bedrifter som skal bygge eller renovere, er et byggelån fornuftig. Vi har bedriftsrådgivere med lokal kunnskap, raske beslutningsveier og som jobber aktivt for din bedrifts behov og økonomi. Fordeler med byggelån er at du har tilgjengelig midler under hele byggeperioden. Kompetent bedriftsrådgiver og bedriften betaler kun renter av det som er brukt av lånerammen.

Ha lokalbanken med deg, når lokalsamfunnet skal bygges. 

Bankansatt i telefonen

Vi kjenner kundene våre

Kontakt oss så hjelper vi deg med alt innen bank og forsikring for din bedrift.