Årets kundeundersøkelse fra   

                    Norstat logo

Årets kundetilfredshetsundersøkelse av bankens privatkunder settes  i gang. For å kunne videreutvikle våre produkter og tjenester i tråd med våre kunders faktiske behov, og for å kontinuerlig forbedre oss på kundeservice, trenger vi din tilbakemelding på en systematisk og helhetlig måte.

Et utvalg av av våre kunder vil i løpet av tiden som kommer motta en e-post med invitasjon til å delta i undersøkelsen fra Norstat. Undersøkelsen er anonym, hvilket innebærer at vi ikke kan identifisere hvem som har svart eller hva den enkelte har svart. Analysene av resultatene vil bli gjennomført av Barcode Intelligence AS.

For oss i Askim & Spydeberg Sparebank er gode kundeopplevelser særdeles viktig, og håper du vil ta deg tid til å besvare vår kundeundersøkelse.

På forhånd, takk for hjelpen!