Traktor

Valgmøte avholdes 1. mars

Innkalling til egenkapitalbeviseiermøte i Askim & Spydeberg Sparebank

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-7 og 5-3 avholdes

Onsdag 1. mars 2023 kl. 19:00 via elektronisk møte

Til behandling foreligger:

  1. Velkommen og navneopprop
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av en representant fra egenkapitalbeviseierne til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder
  4. Valg av to medlemmer for 4 år til generalforsamlingen i Askim & Spydeberg Sparebank
  5. Suppleringsvalg av ett varamedlem for 2 år til generalforsamlingen i Askim & Spydeberg Sparebank
  6. Valg av ett medlem for 2 år, ett varamedlem for 1 år og leder til valgkomite for egenkapitalbeviseierne for 1 år

 

Innkalling sendes alle med egenkapitalbevis pr 31.12.2022.

Valgkomiteens innstilling, liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling finnes her.  Påmeldingsskjema/fullmakt til valgmøte for egenkapitalbeviseiere er her.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i VPS. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 6 300 358.

For å kunne delta på valget må påmeldingsskjema være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank pr post eller mail innen fredag 24. februar 2023 kl. 12:00. Dersom man vil møte med fullmektig må undertegnet fullmakt innsendes innen samme frist.

 

Vennlig hilsen

for Askim & Spydeberg Sparebank

Aud Hilde Herland (sign.)
Generalforsamlingens leder