Hender på pc

Klagehåndtering

Klagehåndtering

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Du kan også ta kontakt med din kundeansvarlige i banken. Dersom du, etter dialog med oss eller kundeansvarlig, velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastens ned på våre nettsider, eller du kan få den tilsendt per post eller e-post.

Last ned skjema

Skjemaet returneres til banken pr. post eller personlig i banken med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. 

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i 5 år etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta konktakt med Finansklagenemda. 

Finansklagenemda

Pb. 53, Skøyen

0212 Oslo

www.finkn.no