Hobølelva

Samfunnsansvar og bærekraft

Vårt samfunnsansvar

 

Det som gjør oss unike er vårt personlige engasjement i å utvikle menneskene og nærmiljøet vårt.

Vi prøver å tenke på om det finnes andre måter, utover bankvirksomhet, som vi kan hjelpe kundene våre på og styrke nærmiljøet vårt på. Vi engasjerer oss lokalt og støtter det lokale, både individer, bedrifter og lokalsamfunnet.

Som lokalbank har vi et samfunnsansvar. Vår jobb er å sørge for at lokalsamfunnet er et levende samfunn. Vi stenger ikke dørene til våre kontorer. Hos oss er du hjertelig velkommen til en kaffeprat. Å være en lokalbank innebærer å passe på alle. Fra de minste til de eldste.

Det skal være hyggelig å vokse opp i bygda og vi skaper glede og trygghet for barn og unge, samt sørge for et godt og rikt næringsliv. Vi skal være med å skape arbeidsplasser. 

Vi er en solid bank som gir store deler av vårt overskudd til våre to sparebankstiftelser; Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg. Disse stiftelsene gir betydelig summer til store prosjekter tilbake til lokalsamfunnet. 

Som en forsvarlig samfunnsaktør og aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet er det også svært viktig for oss i lokalbanken å få tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold ved bankens virksomhet. I den forbindelse har vi en varslingskanal som et virkemiddel for å nå vår målsetning om høy etisk standard. Mer om dette kan leses her.

Vi er lokalbanken siden 1859 - med stolthet til vårt samfunnsansvar.

 

Bærekraftig innen bank og finans!

Vi er miljøsertifisert! 

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Vi tenker miljø og bærekraft i mye av det daglige arbeidet i banken, alt fra samtaler med kunder, grønne fond, hvordan vi håndterer søppel til miljøvennlige reklameartikler. 

Les våre rapporter:

Bærekraftsrapport 2022

Retningslinjer for et bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar

ARP - rapport (bankens arbeid for likestilling og mot diskriminering)

Åpenhetsloven

Barn som løper på engen

Bærekraft sparing

For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Vår samarbeidspartner Norne Securities har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.

Bærekraftsansvarlig

Bærekraftansvarlig

Marthe Tangnes Fundingsrud er bankens bærekraftansvarlig, og svarer gjerne på dine spørsmål.

Hobølelva

Mål om høy etisk standard

Som en forsvarlig samfunnsaktør og aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet er det også svært viktig for oss i lokalbanken å få tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold ved bankens virksomhet. I den forbindelse har vi en varslingskanal som et virkemiddel for å nå vår målsetning om høy etisk standard.