Traktor

Banken for lokale landbruksbedrifter

Landbruket har vært en integrert del av Norges økonomi og kultur i århundrer. Jordbruk er en svært viktig del av distriktsnæringen, og til tross for tøffe og utfordrende tider har norske bønder klart å opprettholde en bærekraftig landbruksnæring.

Den norske landbruksnæringen

Det er ikke tvil om at landbruket spiller en betydelig rolle for nasjonaløkonomien vår, men sektoren er også viktig for en rekke andre samfunnsområder. Blant annet sysselsetter landbruket rundt 2% av den totale norske arbeidskraften, og bidrar til matsikkerhet, bygdeutvikling og miljøvern. For å nevne noe.


Til tross for landbrukets viktige betydning, opplever stadig flere norske bønder å stå overfor en rekke utfordringer i dagens samfunn. Det inkluderer både press fra jordvernpolitikken, klimaendringer, høye produksjonskostnader og økende konkurranse fra importerte matvarer. Den økende importen av billige matvarer gjør det utfordrende for norske bønder å konkurrere i markedet på grunn av høyere produksjonskostnader.

 

Derfor er det i dag, kanskje mer enn noen gang tidligere, svært viktig for den norske bonden å ha en god økonomisk støttespiller i ryggen.


Indre Østfold kommune

I vårt område står jordbruket sterkt: - Indre Østfold kommune er landets største jordbrukskommune, opplyser Ole Andreas Kvilesjø stolt. Han er leder for landbrukssatsingen i den lokale sparebanken.

Artikkelen fortsetter under bildet.


BILDE: Ole Andreas Kvilesjø, leder for landbrukssatsingen i lokalbanken

- I Askim & Spydeberg Sparebank kjenner vi de lokale forholdene innen landbruksnæringen svært godt, og vi vet hva du som bonde trenger for å lykkes. Her jobber en egen landbruksavdeling tett og nært opp mot kundene på markedet. Mange av våre dyktige rådgivere driver egne gårder selv, og sitter på solid og unik kompetanse innen landbruksøkonomi, fortsetter han. 

Se vårt landbruksteam her


Som kunde hos Askim & Spydeberg Sparebank, er du som landbruksbedrift i trygge hender. Her er det korte og raske beslutningsveier til mål, og rådgiveren din er aldri langt unna. 


Kvilesjø forteller at de ansatte i landbruksavdelingen reiser ut til kundene sine med formål om å skape gode relasjoner. - Gjennom dialog og tett samarbeid med kunden, finner vi fram til de beste løsningene - både på kort og lang sikt. Vi er svært opptatt av å møte bøndene der de er. Slik kan vi forstå oss på tallene gårdbrukeren leverer, og ikke minst: Få unik innsikt i det bonden faktisk driver med.”Eget satsingsområde

Gjennom årenes løp har landbruksnæringen vokst seg til å bli et viktig segment innen bedriftsmarkedet hos Askim & Spydeberg Sparebank. I dag er landbruk et helt eget satsningsområde internt i banken, og bemanningen er vesentlig styrket. - Det faktum at vi er en såpass stor jordbrukskommune som vi er, gjør naturligvis nok at vi også - som Indre Østfolds største lokalbank - har mange differensierte kunder innen landbruksnæringen hos oss, sier Kvilesjø.


Landbruksavdelingen i Askim & Spydeberg Sparebank har med andre ord solid og god erfaring når det gjelder samarbeid med en rekke ulike bedrifter innen landbruk. Dette gjelder alt fra små- og privateide, familiedrevne gårdsdrifter - til de store, komplekse gårdsvirksomhetene.


Utfordrende tider

Kvilesjø legger ikke skjul på at det er utfordrende tider for mange landbruksbedrifter om dagen. - Mange bønder opplever svekket lønnsomhet, og det generelle prispresset på landbrukseiendommer gjør at kapitalbehovet øker, forteller han. Desto viktigere vil det være for deg som landbruksbedrift å ha en lokalbank, med kjennskap til området du opererer i, som din økonomiske samarbeidspartner.


- Til tross for de økonomisk utfordrende tidene vi står i, er vi heldige på lokalt nivå her som blant annet har en kommune som jobber aktivt for å løfte fram landbruksnæringen vår. Vi har også mange gode samarbeidspartnere rundt som drar i samme retning. Dette er alt fra ulike fagorganisasjoner og bondelag samt andre lokale pågangsdrivere, kan leder for landbruk opplyse om.Noen av våre landbruksprodukter

Lån

Askim og Spydeberg Sparebank kan tilby deg som landbruksbedrift gode og trygge lån ut fra de behovene du og din gårdsdrift har. Det gjelder alt fra driftskreditt (lån som tar hensyn til svingninger i forhold til bedriftens likviditet), til leasing og generelle landbrukslån. Om ikke lenge lanseres også vi det som kalles “Grønne lån” - dette er et helt nytt finansieringsprodukt som har spesielt fokus på landbruk og bærekraft.


- Når vi skal tilby en kunde finansiering, er det bonden og bedriftens behov som står i fokus. Vi tilpasser lånetilbudene våre etter tett dialog med kunden, og kommer fram til den beste løsningen deretter, understreker Kvilesjø.


Selv om sparebanken er en fleksibel lånepartner, forteller Ole Andreas at det i forkant av en låneavtale, alltid er viktig å gjøre vurderinger om hvorvidt bedriftens likviditet vil tåle uforutsette svingninger. Dette er en viktig forutsetning som sikrer deg som kunde fremover.


Dersom du som landbruksbedrift behøver støtte til innkjøp av store maskiner eller annet utstyr til gårdsdriften, kan sparebanken hjelpe deg med gode låneavtaler. Disse leasingavtalene foregår gjennom et godt samarbeid med finansieringspartneren, Brage Finans.

 

Les mer om våre finansieringsløsninger her

Forsikring
På forsikringssiden har sparebanken en rekke gode tilbud som er tilpasset landbruksnæringen, samt forsikringsrådgivere som er spesialisert innen fagområdet. Askim & Spydeberg Sparebank kan forsikre de fleste produksjoner innen landbruksnæringen og ulike landbruksmaskiner.  Avtalene foregår gjennom samarbeidspartneren, Frende forsikring, hvor vilkårene er svært gunstige. 

Husk at det også er svært viktig med personforsikring når du driver med landbruk! 

- Det er veldig mange som er flinke til å forsikre eiendommen sin, traktoren og alt annet utstyr rundt gårdsbruket sitt - men så glemmer de å forsikre seg selv som bonde og familien rundt. Landbruket er en svært utsatt næring når det gjelder personskader. Derfor er personforsikring helt nødvendig, understreker landbrukslederen.


Les mer om vår landbruksforsikring her

 

Landbruksteamet

Vårt landbruksteam

Våre landbruksrådgivere forstår dine utfordringer, og har masse kompetanse og egenerfaring innen landbruk. Vi kan bistå deg som landbrukskunde med stort og smått - med driftskreditt, finansiering, leasing, sparing og forsikring.