Traktor på jordet

Leasing.

Frigjør kapital og gir deg mer fritid med enklere regnskapsføring.

Leasing - en smart finansieringsform

Hos oss kan din bedrift lease kjøretøy, maskiner, driftsutstyr og annet løsøre. Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år og  dere har full bruksrett til objektet i leasingperioden. 

Vår samarbeidspartner innen leasing er Brage Finans. De er kjent for sin raske og hyggelig service, og svært konkurransedyktige priser.

Fordeler med leasing:

  • Inntil 100 % finansiering
  • Det er enkelt å budsjettere - gir en forutsigbar månedskostnad
  • Gir direkte kostnadsføring, som reduserer skattbart overskudd
  • Bedriften slipper å binde kapital
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Enklere regnskapsføring

Hva kan leases?

De fleste driftsmidler kan finansieres gjennom leasing. Objektet må kunne identifiseres som en egen enhet, og kunne avskrives.
Eksempler på objekter som kan leases er anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner, varebiler, lastebiler eller tannlegestoler.

Er leasing en passende finansieringsløsning for deg?

Vi hjelper deg å finne de beste ordningene for deg og din bedrifts økonomiske situasjon.