Godkjenn flere betalinger på en gang

  • Under Betalinger er det en "Legg til flere"-funksjon, som kan nås nederst på skjermen
  • Her er det mulig å legge inn mange betalinger, som så kan godkjennes helt eller delvis på en gang
  • Ved å klikke på "Legg til godkjenning" legges betalingene til i "Oppgaveliste" for senere godkjenning